NURSE-CALL-HEAD

Nurse Call

سیستم احضار پرستار شامل یک عدد دسته که در کنار هر تخت بیمار قرار میگیرد یک عدد نمایش گر لمسی که در ایستگاه پرستاری قرار میگیرد ارتباط بین تمامی اجزاع به صورت دو عدد سیم تک رشته می باشد و با پروتکلRS485 طراحی گردیده است بدین صورت که از ایستگاه پرستاری دو عدد سیم تک رشته خارج شده و از تمامی اتاق ها عبور داده میشود و دستگاه هر یک از تخت های بیمار به صورت موازی به این سیم متصل می گردد. هر یک از دسته های کنار تخت ها دارای 8 عدد میکروسویچ یا بیشتر میباشد که از این طریق ادرس دهی می شوند و شماره تخت و شماره اتاق مشخص میگردد.

این سیستم دارای عیب یابی خودکار می باشد به گونه ای که از طریق دستگاه موجود در ایستگاه پرستاری دکمه تست سیستم زده شود، دستگاه با الگوریتم های برنامه نویسی میتواند عیب به همراه محل عیب را گزارش دهد.

سیستم احضار پرستار MRS  از چهار قسمت تشکیل شده است:

1- دسته کنار تخت بیمار

2- سیستم لمسی در داخل استیشن پرستاری

3- چراغ اعلان بر سردرهراتاق

4- نمایشگر بزرگ جهت نصب در سالن بخش ها

درزیر به توضیح تک تک قسمت ها می پردازیم:

background-wallpapers-32

1¬- دسته کنار تخت بیمار:

طبق شکل زیر بر روی این دسته چهار عدد دکمه قرار داده شده دکمه بزرگ جهت احضار پرستارمی باشدوبا زدن این دکمه شماره تخت و شماره اتاق درخواست کننده در ایستگاه پرستاری نمایش داده میشود.

دکمه ایجاد تماس صوتی با ایستگاه پرستاری : بازدن این دکمه بیمار می تواند تماس صوتی با پرستاربرقرار کند .

 

nurse-call-catalog-tehran2

دکمه چراغ شب LED:

در پشت دسته بیمارتعداد 12عدد LEDسفیدبه طورجاسازی شده که بیماردر هنگام شب میتواند ازاین نور بدون مزاحمت به سایر بیماران وروشن کردن چراغ اتاق، کارهای شخصی خود را انجام دهد.

Nurse-call-light

 

دکمه چراغ اتاق:

با زدن این دکمه بیمارمی تواند بدون حرکت چراغ بالای سر خود را روشن و خاموش نماید.

سیستم لمسی درداخل اسییشن پرستاری:

تمامی اعلان ها و تماس ها وکنترل روشنایی کل بخش از این سیستم قابل کنترل می باشد.

برای ساخت این سیستم از پروتکلRS485 استفاده نموده ایم و تمامی اتاق ها و تختها فقط از طریق دو عدد سیم تک رشته به هم متصل میشوند تمامی دسته ها توسط میکروسیوپچ( S1 در نقشه) آدرس بندی شده اند بطوری که 5 عدد کلید بالایی تخت بیماررا مشخص می کند و4 عدد کلید پایینی شماره اتاق را مشخص می نماید بدین ترتیب به روی این سیستم 32تخت و8اتاق قابل تنظیم میباشد و قابل افزایش نیز میباشد. بنابراین درقسمت برنامه نویسی هر دسته بیمار دارای یک آدرس نرم افزاری می باشد که شماره تخت و اتاق در داخل این ادرس می باشدو دستگاه موجود در ایستگاه پرستاری با این آدرس بندی اتاق و تخت بیمار را شناسایی میکند و با آن ارتباط برقرار می نماید.

در تمامی دسته ها نیز از یک عدد سنسور دما استفاده نموده ایم که دمای اتاق ها را به واحد پرستاری انتقال داده و بر روی دستگاه نشان میدهد.

مزایای طرح :

کاهش قیمت و صرفه جویی در زمان نصب این سیستم

عیب یابی و نگه داری بسیار آسان و بدون نیاز به نیروی متخصص

کنترل تک تک چراغ اتاق ها و زمان بندی آنها برای روشن و خاموش شدن از طریق ایستگاه پرستاری در راستای کاهش مصرف برق.

Nurse-call-station