آدرس (واحد R&D) : ارومیه – جاده دريا بالاتر از کارحانه پاکدیس جنب باربري صالحي (وطن) شرکت مارال روبات صنعت
آدرس (واحد تولید) : ارومیه – جاده مهاباد روبروی اروم آدا ابتدای ساراجوق سمت چپ سوله آبی رنگ
تلفن تماس:
044-33459671 دفتر

www.maralrobot.com

telegram_logo

skype

             .